Middelklassens kunst i Málaga

– et besøk på Museo de Málaga

Etter en kort vandring gjennom Málagas borgerlige avenyer, forbi rådhuset med sin bløtkakearkitektur på vei mot  handelsstandens fasjonable butikkområder, møter vi Málagas bymuseum i det staselige og digre, gamle huset som tidligere var tollboden over alle tollboder. Vi besøker først både bygget og malerisamlingen før vi senere leter oss frem til et vannhull i sentrum, for der å samtale om vi kan forstå byen og menneskene rundt oss i lys av kunsten vi nettopp har sett.

Fra og med siste halvdel av 1700-tallet vokste Málaga frem som en av Spanias ledende industribyer, kun forbigått i næringen av Barcelona. I drøye to hundre år skulle byen assosieres med nettopp masseproduksjon av jern, tobakk, alkohol og tekstil. 

Málaga var kjent som en skitten fabrikkby. Onde tunger fra større, og dannede hovedsteder ville ha det til at den historiske byen ved kysten ikke hadde kultur i det hele tatt.

Som over hele Europa vokste også i Spania en helt ny samfunnsklasse frem gjennom 17- og 1800-tallet, nemlig middelklassen, eller det vi assosierer med det kapitalistiske borgerskapet i byene. For å bli tatt på alvor, og for å få makt, måtte denne nye eliten også etablere seg med en synlig kulturell identitet. Fabrikkpipene, jernbanen og de ultramoderne sigarettene  var ikke nok. Middelklassen trengte både arkitektur og kunst som kunne vise at de ledende familiene med sine fete bankbøker også var forankret i en historisk fortid, samtidig som det stod i deres makt å bane veien mot fremtiden. 

Kunstakademiet i Málaga ble dannet ifølge et kongelig dekret i 1849, og som et ledd i en ny nasjonal politikk om styrking av kulturen i distriktene. I styret for stiftelsen satt mange ledende personligheter fra det lokale næringslivet. I forskriftene kan vi lese at målet var å stimulere den kreative og kunstneriske aktiviteten i Málaga og provinsen. 

Málagas kunst- og arkeologiske museum, Muséo de Málaga, ble først etablert i 1915 og hadde innledningsvis sine utstillingslokaler i et større hus som var eid av den særdeles viktig industrifamilien Larios. Senere flyttet museet til Buenavista-palasset, som siden 1600-tallet hadde tilhørt en annen av Málagas store sønner, nemlig hertugen av samme navn, og hans familie. I dag rommer dette tidligere private slottet byens Picasso-museum, mens Museo de Málaga fra og med 2016 fant nye lokaler i den gamle og storslagne tollboden som ble bygget på slutten av 1700-tallet. Handelsmonopolet med koloniene i Amerika hadde blitt avviklet, og aktiviteten i Malaga havn var pulserende. De rike ble rikere!

Den historiske forbindelsen mellom kunst og finans er til å ta og føle på i Málaga, som selvsagt tilfellet har vært i så mange andre bysamfunn med sitt borgerskap tidligere gjennom århundrene. Men ble Málaga med sine mange Medici-familier en ny Firenze? 

Som et symbolsk hovedsete, er den gamle tollboden er et mesterverk i pampig, nyklassisistisk arkitektur, verdig en maktfaktor som industrimagnatene i den såkalte “middelklassen” kom til å bli. Museets samling består blant annet av mange kunstverk som ble konfiskert fra kirker og klostre på 1830-tallet, private donasjoner, og av malerier som ble kjøpt inn av ulike komiteer frem mot en ny og profesjonell, kunstnerisk ledelse tok ansvaret for institusjonen fra og med åpningen i 1915. Gjennom disse periodene og avsnittene ser vi hvordan kunsten på en side forsøker å fortelle oss noe om de historiske menneskene og nærmiljøet vi befinner oss i,  gjennom de mange ulike portrettene og urbane eller rurale miljøene vi ser fremstilt. På den annen side etterstreber samlingen en aktuell, fremtidsrettet og internasjonal profil, som seg hør og bør. 

Hva lærer vi om Málaga og Spania av å se denne kunstsamlingen, i disse omgivelsene? Vel så interessant er så spørre seg om hvor vi selv befant oss på samme tidspunkt i utviklingen.  Ser vi likhetstrekk?

Bli med kunsthistoriker Erik Meling gjennom en spennende reise i Málgas historie sett gjennom kunsten og arkitekturen byen selv valgte.

OBS: ALLE BILDER I PRESENTASJONEN ER LÅNT FRA: https://www.museosdeandalucia.es/web/museodemalaga/obras-singulares 

Praktiske detaljer:

Utflukten kan gjennomføres med både enkeltpersoner og grupper.

For individuelle eller private besøk til museet med Erik som guide, og med mindre enn 10 deltakere, ta kontakt på e-post eller telefon for nærmere informasjon om pris og praktiske detaljer/avtaler.

Varighet: 2 til 4 timer fra ankomst i Málaga, inkludert felles besøk på en lokal bar.
Transport: Med buss fra hotell eller møtested langs Costa del Sol, og til fots i museet og i bygatene.

Påmelding: Til reiseleder eller arrangør.
Pris: Etter avtale og avhengig av gruppens størrelse. Maximum 20 deltakere.

Inkludert: Transport til og fra hotell/møtested langs Costa del Sol, autorisert guide, inngangsbilletter, og en drikke på lokal bar. For grupper med tilhold i Málaga by, bortfaller kostnader til buss.

For utskriftsvennlig versjon, trykk på bildet:

Kontakt:
erikmeling@hotmail.com
(+34) 673629552