Om meg, og kontakt

Selvportrett tatt i S12 Galleri og Verksted, Bergen, i Anne Katrine Senstads kunstverk, neoninstallasjonen Music for Plutocracy, 2021.

Min CV står øverst blant valgene i undermenyen til denne overskriften. Den stadfester mine studier og oppsummerer mine erfaringer i telegramstil. Vel og bra.

Disse nettsidene handler i stor grad om å presentere meg selv som turistguide med en kunsthistorisk kompetanse. Min bakgrunn er derimot vel så mye å finne på de skrå bredder, og langt utenfor såvel akademia og allfarvei som de store monumentene. 

Gjennom hele min oppvekst, ungdom og voksne liv frem til for få år siden har jeg ivret for, og jobbet med teater, og innen scenekunsten. Den kunstneriske virksomheten og de dramatiske valgene har variert mellom det alternative og avantgardistiske til det klassiske og etablerte. Jeg klarer nemlig ikke å bestemme meg for i hvilken leir jeg hører hjemme. På samme vis har jeg gladelig jobbet med både profesjonelle, tverrfaglige og amatører, og gjerne samtidig.  Heller ikke her vet jeg med sikkerhet i hvilken kategori jeg faller? Min utdannelse stadfester at jeg har kompetansen. Lønnsutbetalingene gjennom årene, eller den fullkomne mangel på sådanne, skulle tilsi det motsatte, og at jeg i tillegg skulle være sprøyte pine gal. Men mange, mange av oss i det såkalt ikke-institusjonelle miljøet har ment at vår innsats har vært viktig, og gjort jobben med stor grad av inspirert glede. De fleste av mine venner er å finne blant disse. Scenekunst-kapittelet er en viktig del av min historie.

Men jeg lever ikke av kunst alene, og skriver litt om dette i et eget avsnitt.

Hjemmet mitt er i Los Carvajales. Ikke i LA, ikke i LB, men i LC.

Kontakt:
erikmeling@hotmail.com
(+34) 673629552